سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خیلی وقتها ،... خیلی دیر آدمهای اطرافت را می شناسی ... آنوقت تازه یاد می گیری به خیلی ها بگویی ... لطفا جلوتر نیا...!

 

هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی 


یـــک نقطـــــه


یـــک لبخنـــــد


یـــک نگــــــــاه


یـک عطر آشنـا


یــک صــــــــدا


یــک یـــــــــــاد


از درون داغونـــت می کــــند


هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی   

 

  


+ تاریخ پنج شنبه 91/6/16 ساعت 8:29 عصر نویسنده رضا | نظر